طرح های اشتراک ویژه

عضویت ویژه نقره ای
فقط ۶۰ هزار تومان

اکانت ویژه یک ماهه

  • دانلود و سرعت نامحدود
  • دسترسی به دانلود تمام فایل ها
  • بدون محدودیت در دانلود و فایل ها
عضویت ویژه طلائی
فقط ۱۲۰ هزار تومان

اکانت ویژه شش ماهه

  • دانلود و سرعت نامحدود
  • دسترسی به دانلود تمام فایل ها
  • بدون محدودیت در دانلود و فایل ها
عضویت ویژه الماس
فقط ۱۸۰ هزار تومان

اکانت ویژه یک ساله

  • دانلود و سرعت نامحدود
  • دسترسی به دانلود تمام فایل ها
  • بدون محدودیت در دانلود و فایل ها